Support
smartmaterial.com
089-8915452
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การเตรียมพื้นที่สำหรับงานติดตั้งพื้นยก

วันที่: 19-08-2013

ก่อนการติดตั้งพื้นยกจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม

การเทคอนกรีตทับหน้าเพื่อเตรียมพื้นผิว

โดยปกติแล้วพื้นที่โดยทั่วไปภายในอาคารนั้นจะมีการเทพื้นและปรับพื้นที่ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งพื้นยกนั้นมีความเรียบสม่ำเสมอกันดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการปรับพื้นผิวแต่อย่างใด แต่ถ้าพื้นที่บริเวณนั้นมีความเรียบหรือไม่สม่ำเสมอกันหรือว่าเป็นพื้นที่ลาดชันแล้ว จะต้องมีการเทพื้นทับหน้าเพื่อให้พื้นผิวนั้นมีความเรียบเสมอกันก่อน เพราะโครงสร้างของพื้นยกนั้นจะไม่สามารถวางบนพื้นที่มีความลาดเอียงได้

การเททับหน้าเชื่อมประสานแบบสมบูรณ์ : ในการเทแบบนี้จะต้องมีการเตรียมพื้นผิวโดยจะกระเทาะพื้นผิวเดิมนั้นให้เป็นรอยขรุขระก่อน แล้วก็ทำความสะอาดเพื่อเอาเศษวัสดุต่างๆออกไป จากนั้นก็จะต้้องทาด้วยวัสดุเชื่อประสาน แล้วจากนั้นก็จะเทคอนกรีตทับหน้าลงไป และโดยปกติแล้วการเทแบบนี้จะเทให้มีความหนาน้อยกว่า 5 เซนติเมตร แต่ก็ยังสามารถเทให้มีความหนาที่มากกว่านี้ได้ แต่ตัวเชื่อมประสานนั้นจะทำงานได้ดีกว่าถ้าเททับหน้าเป็นชั้นบางๆ

การเททับหน้าโดยการเชื่อมประสานเฉพาะเพียงบางส่วน : โดยลักษณะแล้วพื้นเดิมสำหรับการเททับหน้าแบบนี้จะต้องมีความแข็งแรงและหนามากพอที่จะรองรับน้ำหนักของพื้นเททับหน้าใหม่ได้ เพราะการเททับหน้าใหม่อีกชั้นหนึ่งนั้นจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งพื้นเดิมนั้นนอกจากจะต้องแข็งแรงแล้วก็ยังต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด ซึ่งการเททับหน้าในลักษณะนี้จะเหมาะแก่การรับภาระหนักอย่างเช่นใช้กับโรงงานอุตสาหรกรรมเป็นต้น

การเททับหน้าโดยไม่มีการเชื่อมประสานใด ๆ : การเทแบบนี้มักจะใช้ในกรณีที่พื้นเดิมนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เช่นมีรอยแตกร้าวหรือมีผิวที่ไม่เรียบ หรือพื้นผิวนั้นมีรอยเปื้อนจากคราบต่าง ๆ มากมายซึ่งไม่สะดวกต่อการปรับปรุง ดังนั้นจึงต้องมีการปูวัสดุเพื่อเป็นชั้นรองให้สามารถที่จะทำการเททับหน้าได้ และเมื่่อได้ทำการปูวัสดุรองแล้วก็จะทำการเททับหน้าด้วยคอนกรีตลงไป ซึ่งก็แน่นอนว่าผิวของชั้นที่เป็นพื้นเดิมกับชั้นที่เททับลงไปนั้นจะไม่มีการประสานเชื่อมกัน เนื่องจากการเททับหน้าแบบนี้นั้นโครงสร้างอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนักจึงควรมีการวางโครงตะแกรงเหล็กไว้บนชั้นพื้นเดิมก่อนการเททับหน้าก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงได้มาก

วัสดุเชื่อมประสานคืออะไร ?

ในการเททับหน้าแบบเชื่อมประสานนั้นจะต้องใช้วัสดุประสานในการเชื่อมกันระหว่างชั้นพื้นเดิมกับพื้นที่จะทับหน้าลงไป ซึ่งวัสดุที่จะใช้ในการเชื่อมก็สามารถที่จะใช้ปูนและทรายโดยผสมกันให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะ อย่างเช่นใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งในอัตรา 1 ส่วน ใช้ทราย 1 ส่วน และน้ำอีกครึ่งส่วนโดยการวัดจากน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันโดยให้มีลักษณะเป็นครีมข้น จากนั้นก็เทลงไปบนพื้นเดิมแล้วเกลี่ยให้บางๆ ก่อนที่จะเททับหน้าลงไป

ส่วนผสมปูนที่ใช้เททับหน้าก่อนการวางโครงสร้างพื้นยก

ปูนหรือคอนกรีตที่ใช้ในการเททับหน้านั้นจะต้้องพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำกับวัสดุเชื่อมประสาน ที่น้อย เพื่อที่จะทำให้ปูนหรือคอนกรีตนั้นมีกำลังในการอัดที่สูง สามารถที่จะรองรับการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ซึ่งก้มักที่จะนิยมใช้หินที่มีขนาดโตสุด 1 นิ้ว ลงมากระทั่ง 3/8 นิ้ว ซึ่งนั่นก็จะต้องพิจารณาถึงความหนาที่ต้องการเททับหน้าด้วย และเมื่อคอนกรีตนั้นแห้งลงและแข็งตัวก็จะมีการหดตัว ถ้ามีการหดตัวเกิดขึ้นมากก็จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ซึ่งนั่นก็จะเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาถึงอัตราส่วนของน้ำกับวัสดุเชื่อมประสานอยู่ที่ 0.40 ถึง 0.45 และปูนซีเมนต์อย่างน้อยก็จะอยู่ที่ 360 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทำรอยต่อของพื้นเททับหน้าเพื่อป้องกันการเกิดรอยแตกร้าว

เมื่อคอนกรีตที่เททับหน้าลงไปนั้นแข็งตัวแล้วก็จะมีการขยายตัวหรือหดตัวเกิดขึ้นด้วยผลจากการที่เกิดการขยายตัวหรือหดตัวนี้จะส่งผลให้เนื้อปูนหรือคอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้ วิธีแก้ไขนั้นก็คือเซาะร่องของเนื้อปูนที่เททับหน้าลงไปนั้นให้มีช่องว่างเป็นทางยาวไปจนสุดและเจาะจนทะลุตลอดของเนื้อปูนที่เททับหน้า เพื่อให้ปูนที่เททับลงไปนั้นสามารถที่จะขยายหรือหดตัวได้อย่างอิสระ ซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดการแตกร้าวในเนื้อปูนอีกต่อไป และในการเซาะร่องนี้ก็จะต้องทำทันทีหลังจากที่เนื้อคอนกรีตนั้นแข็งตัว

การเสริมเหล็กสำหรับงานเททับหน้าก่อนการติดตั้งพื้นยก

วางโครงเหล็กเสริมพื้นทับหน้าสำหรับงานพื้นยกระดับ

 

ในการเสริมเหล็กให้กับพื้นเททับหน้านั้นจะทำให้กับลักษณะงานในสองรูปแบบด้วยกัน

  1. สำหรับหน้างานเททับหน้าเชื่อมประสานแบบสมบูรณ์ : หน้างานในลักษณะนี้โดยปกติแล้วถ้าพื้นที่เจะเททับนั้นมีความหนาไม่มากนักก็ไม่จำเ็ป็นที่จะต้องมีการเสริมเห็กแต่อย่างใด แต่ถ้าคอนกรีตมีความหนามากๆก็จำเป็นที่จะต้้องวางโครงสร้างเหล็กเสริมเพื่อการยึดเกาะและความแข็งแรงของพื้นด้วย
  2. การเททับหน้าโดยการเชื่อมประสานเฉพาะเพียงบางส่วน : ส่วนการเสริมเหล็กให้กับหน้างานในลักษณะนี้ก็เพื่อใช้ในการยึดรอยแตกที่เกิดขึ้นให้มีการประสานในแนวชิดกัน ซึ่งก็จะทำให้รอยแตกนั้นไม่กว้างมากจนเกินไปเพื่อป้องกันความแข็งแรงของพื้นให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้ โดยจะใช้จำนวนของเหล็กเสริมนั้นให้อยู่ในช่วง 0.1-0.15% ของพื้นที่หน้าตัดในการเททับหน้า และที่สำคัญเหล็กเสริมที่ใส่ไปนั้นก็จะต้องให้หยุดอยู่ที่รอยต่อของพื้นโดยไม่พาดข้ามรอยต่อไป เพื่อให้รอยต่อมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะขยายหรือหดตัวได้อย่างเต็มที่

เรายินดีให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพื้นยกสำเร็จรูป และ ฉนวนกันความร้อน ฟรี !!!

ติดต่อ คุณสมเกียรติ  089-8915452 , 081-870-9686